Upravljanje i korporativna struktura

Pažljivo osmišljena korporativna struktura je od ključne važnosti za uspeh u konkurentnoj poslovnoj klimi. Da bi bio efikasno organizovan, sistem upravljanja mora da pokriva sve kontekstualne poslovne faktore koji mogu uticati na poslovanje jedne kompanije. Ti faktori obuhvataju organizacione karakteristike kompanije, interne i eksterne odnose, konkurenciju, strateške izazove, kao i poslovne rezultate.

Zapošljavamo najbolje inženjere telekomunikacija, stručnjake koji se bave inovativnim razmišljanjem, IOT i novim tehnologijama, dizajnerskim razmišljanje (design thinking), strateški planeri, analitičari podataka, operatori, tehničari i specijalisti. Telekom Srbija vodi računa da svaki segment organizacije poslovanja bude temeljno strukturisan u skladu sa poslovnim procesima i poslovodstvenim ciljevima kompanije.

 

Izvršni odbor Telekoma Srbija

U skladu sa Statutom Telekom Srbija a.d. Beograd, Izvršni odbor ima sedam članova koje čine izvršni direktori, od kojih Nadzorni odbor imenuje jednog kao generalnog direktora.

Executive Board of the Telekom Srbija

In accordance with the Articles of Association of Telekom Srbija a.d. Beograd, the Executive Board has seven members consisting of executive directors, of whom the Supervisory Board appoints one as the chief executive officer.

Generalni direktor, Predsedavajući na sednicama Izvršnog odbora

Vladimir Lučić obavlja funkciju Generalnog direktora Telekoma Srbija od decembra 2020. godine.
Diplomirano je elektrotehniku na Univerzitetu u Beogradu, a stekao je i MBA diplomu iz Prodaje i Marketinga na Kurt Bosch Institutu u Švajcarskoj (2008-2010).

Direktor direkcije za tehniku

Rođen je 1973. godine u Kotoru. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici na smeru Elektronika, računari i telekomunikacije. Executive MBA studije je završio na Univerzitetu u Šefildu.

Izvršni direktor za strategiju i digital

Rođena je 1975. godine u Boru. Završila je Elektrotehnički Fakultet u Beogradu, smer telekomunikacije i ima tri master diplome: Master Inženjer Elektrotehnike, Master Menadžmenta i Master Poslovne Administracije (MBA).  Ona ne priznaje status quo i teži stalnom unapređenju kroz učenje i primenu novih tehnologija i praksi.

Izvršni direktor za prodaju

Rođena 1976. godine u Stokholmu, završila Ekonomski fakultet u Beogradu. Sa više od 20 godina iskustva u telekomunikacijama, kroz različite liderske pozicije posvećena je strateškim ciljevima i kontinuiranom rastu i razvoju organizacije, sa snažnim fokusom na prodajne rezultate i korisničko iskustvo.

Izvršni direktor za finansije

Rođena 1980. godine u Beogradu, gde je stekla osnovno i srednje obrazovanje. Završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu (Smer računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje). Svoju radnu karijeru je započela 2007. godine u privrednom društvu Deneza M Inženjering d.o.o. na poziciji referent računovodstva.

Izvršni direktor za korporativne poslove

Rođena 1970. godine u Beogradu, gde je stekla osnovno i srednje obrazovanje. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (privredno-pravni smer).

Izvršni direktor za ljudske resurse

Rođen u Beogradu 1962. godine. Završio je Fakultet za uslužni biznis (FABUS) Novi Sad sa zvanjem diplomirani ekonomista. Takođe poseduje sertifikat Privredne komore Kelna o položenoj konsultantskoj obuci za pružanje usluga malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

Članice Telekom Srbija grupe

Generalni direktor, Telekom Srpske

Dr Jelena Trivan rođena je 1973. godine. Diplomirala je i doktorirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Izvršni direktor, MTEL Podgorica (Crna Gora)

Zoran Milovanović rođen je u Kruševcu 1972. godine. Nakon završene Gimnazije u Kruševcu diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1995. godine. Njegova impresivna karijera započinje u Telekomu Srbija gde je angažovan na liderskim pozicijama od 1996. do 2016. godine.

Generalni direktor, MTEL DOOEL

Marko Lopičić je profesionalnu karijeru započeo 2000. godine u Telekomu Srbija, prvo kao saradnik u Sekretarijatu za pravne i opšte poslove, a zatim kao direktor Sektora za standarde u Direkciji za budžet i kontrolu od 2004. godine, i kao direktor Sektora za pravnu podršku u Direkciji za usluge od 2005. godine.

Nebojša Žugić

Chief Executive Officer,
Arena Channel Group

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Placerat turpis sapien, risus habitasse risus pellentesque. Velit, volutpat mauris eget arcu eu. Nunc sed ac scelerisque volutpat praesent ultricies. Molestie dolor, duis amet vitae tristique justo purus lacus, quam.

Read more

Generalni direktor, MTEL Global

Rođen je 1987. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu.  

Ima više od 10 godina profesionalnog iskustva u javnom sektoru u oblasti finansija, revizije i analitike na najvišim rukovodećim pozicijama. Učestvovao je u brojnim projektima usmerenim na ekonomski razvoj, poboljšanje konkurentnosti i zapošljavanje. 

Generalni direktor, TS Ventures fond

Tokom svoje 20 godina duge poslovne karijere u različitim kompanijama, Davor je sticao iskustvo na vodećim menadžerskim pozicijama u različitim oblastima poslovanja, posebno u sektoru telekomunikacija i finansija.