Davor Sakač

Generalni direktor, TS Ventures fond

Tokom svoje 20 godina duge poslovne karijere u različitim kompanijama, Davor je sticao iskustvo na vodećim menadžerskim pozicijama u različitim oblastima poslovanja, posebno u sektoru telekomunikacija i finansija. Učestvovao je u planiranju i upravljanju brojnim poslovnim strategijama koje su obuhvatale plasiranje novih proizvoda na lokalnim i globalnim tržištima, angažovanje potrošača, komunikaciju u marketingu, kao i oglašavanje i promocije, određivanje cena, istraživanje tržišta i upravljanje zajednicom.  Njegovo strateško upravljanje zasnovano je na preduzetničkoj inicijativi, istraživanjima i detaljnoj poslovnoj analizi. Njegov poslovni pristup je uvek orijentisan na rezultate sa otvorenošću za nove ideje i dobro organizovanom strukturom za njihovu realizaciju. Njegove liderske veštine obeležili su brojni uspešno realizovani projekti.

Davor Sakač je diplomirao i završio master studije na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Završio je doktorske studije na Fakultetu poslovnih i finansijskih studija, Univerzitet poslovnih studija u Banja Luci.