Publikacije

Neograničen pristup međunarodnom tržištu kapitala je sastavni deo naše finansijske strategije. Adekvatna rezerva likvidnosti kao i održivi pokazatelji finansijskog položaja deo su naše finansijske strategije godinama i obezbeđuju veliki ugled na tržištu kapitala.

Konsolidovani finansijski izveštaji

Konsolidovani finansijski izveštaji

Konsolidovani finansijski izveštaji za Telekom Srbija grupu su korisni za sagledavanje finansijske pozicije i rezultata naše cele Telekom Srbija grupe, kao jednog entiteta.

Godišnji poslovni izveštaj

Godišnji poslovni izveštaj

Svrha godišnjih poslovnih izveštaja je da pruže sve neophodne informacije o finansijskom učinku i aktivnostima tokom jedne fiskalne godine.

Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji će pružiti informacije o finansijskoj poziciji, učinku i promenama u finansijskoj poziciji naše Kompanije.

ESG poslovni izveštaj

ESG poslovni izveštaj

ESG poslovni izveštaj se tiče prezentovanja informacija koje se tiču poslovanja i rizika Telekom Srbija grupe u tri oblasti: upravljanje životnom sredinom, društvena odgovornost i korporativno upravljanje.

Contact us

If you have any other questions about our business and financial reports or need some clarification, please contact us, and we’ll be happy to answer all your questions.