Prekretnice u poslovanju

Izuzetno smo ponosni na sve što smo do sada postigli i na sve ključne događaje koji pokazuju da smo jedna od najuspešnijih kompanija u regionu. Telekom Srbija je moderna, dinamična kompanija koja koristi regionalne mogućnosti kao dokazani lider u telekomunikacionom poslovanju na Balkanu, sa doslednim i stabilnim rastom u svim poslovnim aspektima.

Prekretnice u poslovanju i hronološki pregled korporativnog razvoja

1997

Kompanija je osnovana u maju prenosom imovine iz Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija“

1998

Početak pružanja usluga mobilne telefonije na srpskom tržištu kao drugi operator

2003

PTT otkupljuje akcije koje poseduje Telecom Italia

2006

Uvođenje 3G mreže i pokretanje ADSL internet usluga

2007

Sticanje 65% udela u Telekomu Srpske

2007

Mtel dobija licencu i postaje treći mobilni operator u Crnoj Gori

2009

Početak pružanja IPTV usluga

2010

Telekom Srpske stiče preostalih 49% udela u mtelu


PTT prenosi akcije na Republiku Srbiju

2011

Početak pružanja paketnih usluga

2012

OTE prodaje svoje akcije, a Kompanija postaje vlasnik 20% kapitala. Republika Srbija je podelila oko 22% svojih akcija građanima, zaposlenima i bivšim zaposlenima Društva i Pošte Srbije.

2014

Akvizicija 55,8% udela u Dunav banci (mts Banka nakon akvizicije).

2015

Uvođenje 4G mreže

2016

Počinje FTTH transformacija fiksne mreže

2020

Integracija kablovskih operatora u jedno preduzeće MojaSupernova (akvizicija izvršena u periodu 2018-2019)

2021

Osnovan prvi venture capital fond

2021

DTH operator počinje sa radom u Severnoj Makedoniji

2021

Integracija MojaSupernova sa Telekomom Srbija

2022

Osnovan mtel u Švajcarskoj

2022

Mtel Severna Makedonija počinje da pruža usluge mobilne telefonije