Investitori

Investiranje u kompaniju poput Telekoma Srbija je uvek pravi izbor. Njegova jaka pozicija na telekomunikacionom tržištu, sa stalnim porastom u produkciji televizijskih i multimedijalnih sadržaja čine našu kompaniju još interesantnijom. Ovde možete saznati do detalja sve što treba da znate o Telekom Srbija grupi kao celini kao i sve o kompanijama članicama grupe.

Razlozi za investiranje

Telekom Srbija kao glavna kompanija ima najveće učešće u aktivnostima Telekom Srbija grupe (TSG), nakon čega sledi kompanija MTEL Bosna i Hercegovina i MTEL
Crna Gora.

Publikacije

Bez obzira da li ste zainteresovani za godišnje izveštaje o poslovanju, finansijske izveštaje ili usaglašenost sa ESG standardima, ovde možete doći do svih informacija.