Centar za istraživanje i razvoj

MTS sistemi i integracije osnovani su sa ciljem da pomognu u IT integraciji i transformaciji istraživačko-razvojnih procesa u Telekom Srbija grupi, fokusirajući se uglavnom na multimedijalna, poslovna i ICT rešenja. Naši proizvodi su uspešno primenjeni u okviru Telekom Srbija grupe u regionu Balkana i Evrope.

O nama

Kompanija mts sistemi i integracije posluje od 2017. godine kao članica Telekom Srbija grupe i radi za Telekom (dostavljanje IT rešenja i usluga unutar kompanije ili grupe) i sarađuje sa Telekomom (proširenje asortimana usluga za korisnike Telekoma).

Ponuda obuhvata sve aspekte razvoja i održavanja informacionih sistema od projektovanja, primene, održavanja i praćenja ICT infrastrukture (lokalne mreže, data centri) do uvođenja poslovnih rešenja, uz korišćenje proizvoda vodećih korporacija, kao što su Microsoft, CISCO i HPE.

Kontakt

Cloud rešenja

U saradnji sa matičnom kompanijom Telekom Srbija, kao i sa vodećim svetskim pružaocima cloud usluga, mts SI može da dizajnira i isporuči usluge i rešenja kao što su: IaaS, PaaS, SaaS, STaaS, BaaS

Implementiranje

Implementacija cloud rešenja, integracija lokalno implementiranih sistema sa cloud rešenjima u cilju dalje optimizacije infrastrukture i omogućavanja dodatnih funkcionalnosti

Konsultantske usluge

Konsultantske usluge, razvoj konceptualnih rešenja i projekata za mrežnu infrastrukturu i za integrisana rešenja informacionih sistema

Nadzorni odbor

Direktor

Rođen u gradu Berane, Crna Gora, 1980. godine. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na smeru Matematika i računarstvo, a MBA studije je završio u Cotrugli Business School.

Posetite naš veb-sajt

mts-si.rs