O nama

Telekom Srbija Grupa, sa sedištem u Srbiji i razvijenim poslovanjem širom regiona, jedan je od najvećih telekomunikacionih operatora u Jugoistočnoj Evropi, sa skoro 11 miliona korisnika i godišnjim prihodom od 1,3 milijarde evra.

Vlasništvo i tržišta

Uz visoko profitabilno poslovanje i zastupljenost na 6 telekomunikacionih tržišta (SRB, CG, BIH, MK, AUS, CH) i značajno većoj pokrivenosti medijskim sadržajem, Telekom Srbija svakako predstavlja perspektivnu kompaniju.

Upravljanje i korporativna struktura

Kao tehnološka kompanija, Telekom Srbija je podredila organizacionu strukturu uspešnom uvođenju novih tehnologija. Direktori svih zavisnih preduzeća, zajedno sa generalnim direktorom Telekoma Srbija, čine jedan uspešan tim izvršnih rukovodilaca.

Međunarodni poslovi

Aktivnosti vezane za regulatorna pitanja i evropske standarde predstavljaju najznačajniji deo poslovanje Telekoma Srbija u inostranstvu. Smatramo da transparentnost predstavlja naš najveći adut. U tom kontekstu, želimo da se naš glas čuje kako u političkom, tako i u poslovnom diskursu i da svojom tehničkom ekspertizom pružimo doprinos na međunarodnom, evropskom i lokalnom nivou.

Ključni događaji

Od 1997. do danas, Telekom Srbija je imao istorijski niz uspeha, koji su ovekovečeni ključnim događajima sa korporativnog i poslovnog aspekta.