Jelena Trivan

Generalni direktor

Dr Jelena Trivan rođena je 1973. godine. Diplomirala je i doktorirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Do 2000. godine radila je kao profesorka književnosti u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. U periodu 2000–2006. godine bila je zamenica ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Za vreme mandata zamenice ministra bila je šefica Pregovaračkog tima državne zajednice Srbija i Crna Gora za zaključivanje Sporazuma o nacionalnim manjinama sa susednim zemljama i Sporazuma o readmisiji sa zemljama Evropske unije.

Bila je kopredsednica međudržavnih komisija za zaštitu nacionalnih manjina sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom i šefica tima za izradu Zakona o nacionalnim manjinama i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Od 2004. godine predstavljala je Srbiju u Komitetu za ljudska prava Saveta Evrope. U tom periodu je radila monitoring stanja ljudskih prava u zemljama članicama Saveta Evrope.

Dobitnica je nagrade „The Man of the Year“ za 2011. godinu.

U periodu 2007–2014. godine bila je narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Tokom tog perioda predsedavala je Odborom za kulturu i informisanje. Bila je članica Odbora za evropske integracije i Interparlamentarne delegacije između Evropskog parlamenta i Narodne skupštine Republike Srbije.

U Narodnoj skupštini Republike Srbije bila je predsednica Grupe prijateljstva sa Holandijom.

Bila je članica Programskog odbora RTS-a od 2013. godine.

U 2017. godini dobitnik je nagrade Privredne komore Srbije – menadžer godine, i godišnje nagrade Privredne komore Srbije i Privredne komore Beograda „Beogradski pobednik za 2018. godinu“ za ostvarene rezultate u privredi.

Od 27. januara 2015. godine obavljala je funkciju direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik“.

Funkciju Predsednika Upravnog odbora Filmskog centra Srbije obavljala je od 2018. godine.

Od 2022. godine aktivni je član Poslovnog savetodavnog veća UNICEF-a BiH.

Upravni odbor kompanije je izabrao dr Jelenu Trivan za generalnog direktora Mtela, a.d. Banja Luka od 15.09.2021. godine.

Govori engleski jezik.