Draško Marković

Izvršni direktor za ljudske resurse

Rođen u Beogradu 1962. godine. Završio je Fakultet za uslužni biznis (FABUS) Novi Sad sa zvanjem diplomirani ekonomista. Takođe poseduje sertifikat Privredne komore Kelna o položenoj konsultantskoj obuci za pružanje usluga malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

Od 1989. godine sticao znanje i iskustvo tokom rada u marketinškoj agenciji SRMA Beograd, Saveznoj Skupštini SRJ kao poslanik, član različitih odbora i komisija u okviru Skupštine. Takođe, bio je član Nadzornog odbora u Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd.

Od 2001. godine radi u Privrednoj komori Beograd na različitim projektima. Bio je između ostalog, Sekretar Grupacije zakupa poslovnog prostora pri Udruženju trgovine, Sekretar grupacije komunalnih usluga Beograda, v.d. Sekretar Udruženja malih preduzeća u privatnom vlasništvu pri Asocijaciji malih i srednjih preduzeća, predsednik Skupštine konzorcijuma za gasifikaciju AD „Gas invest“. Govori engleski, nemački i ruski jezik. Oženjen, otac dvoje dece.