Marija Spasić

Izvršni direktor za finansije

Rođena 1980. godine u Beogradu, gde je stekla osnovno i srednje obrazovanje. Završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu (Smer računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje).

Svoju radnu karijeru je započela 2007. godine u privrednom društvu Deneza M Inženjering d.o.o. na poziciji referent računovodstva, a svojim trudom, zalaganjem i radom je napredovala do mesta šefa računovodstva. U narednih šest godina, u svom svakodnevnom radu je, između ostalog, bila odgovorna za organizaciju i kontrolu rada Službe materijalnog računovodstva, Službe obračuna zarade i Službe kontrolinga; saradnju i koordinaciju sa CVPO-om; sveobuhvatno interno izveštavanje prema menadžmentu itd.

Stečena znanja i iskustvo su bili preporuka da 2013. godine prihvati poziciju finansijskog direktora u privrednom društvu Jugohemija a.d. Beograd. Tokom rada, suočavala se sa mnogim izazovima, od kojih je jedan od najvećih bio restrukturiranje celog sistema kompanije, kao i saradnja sa bankama u procesu reprogramiranja bankarskih kredita.

2014. godine prelazi na poziciju finansijskog direktora privrednog društva Ratko Mitrović Konstruktor d.o.o. Beograd, ubrzo nakon toga na poziciju izvršnog direktora Ratko Mitrović Holding a.d. Beograd. Tu je imala priliku da primeni svoja stečena znanja i organizuje poslove vezane za računovodstvo i finansije u cilju optimizacije i unapređenja odnosno poboljšanja rada i efikasnosti celokupnog holdinga.

Nakon što je godinu dana (u periodu od 2017. godine do 2018. godine) bila na poziciji šefa računovodstva u Hyundai d.o.o. Beograd, juna 2018. godine prelazi u Kopernikus Technology d.o.o. Beograd (sada Moja Supernova d.o.o. Beograd), zavisno društvo „Telekom Srbija“ a.d. Beograd. Njen trud i permanentno angažovanje u rešavanju problema su prepoznati od strane rukovodstva Telekoma Srbije, pa je aprila 2019. godine imenovana na poziciju finansijskog direktora, gde je imala priliku da organizuje i rukovodi službama finansija i računovodstva svih zavisnih društava, koja su poslovala pod brendom Supernova. Takođe, bila je aktivno uključena i odgovorna za implementaciju novog softvera i uvođenje billing sistema za više zavisnih društava“ Telekom Srbija“ a.d. Beograd. Definisanje jednoobraznog načina rada, sa jasnim uputstvima i dvostrukim kontrolama, svih finansijskih službi Moja Supernova d.o.o. Beograd je bio još jedan u nizu izazova koji je ona uspešno savladala.

Dosadašnji operativni rad na svim računovodstvenim pozicijama, projektovanje i implementacija raznih računovodstvenih softvera, stečene kvalifikacije i iskustvo koje se odnosi na proces rukovođenja kompanijom a pre svega na organizaciju i koordinaciju rada unutar Sektora za finansije, preporuka su za dalji uspešni razvoj karijere i nove izazove, naročito ako se ima u vidu njena konstantna želja za radom i sticanjem novih znanja.

Marija je osoba koju krase dobre komunikacione veštine izgrađene kroz višegodišnje iskustvo u operativnom i menadžerskom radu. Uz to ona je precizna, pouzdana, odgovorna, prilagodljiva, timski igrač, ali i pravi vođa tima.

Govori engleski jezik.

Ponosna je majka jednog deteta.