Zoran Milovanović

Izvršni direktori

Zoran Milovanović rođen je u Kruševcu 1972. godine. Nakon završene Matematičke gimnazije u Kruševcu diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine. Njegova impresivna karijera započinje u Telekomu Srbija gde je radno angažovan na liderskim pozicijama u periodu od 1996. do 2016. godine.

Vršio je funkciju direktora u različitim Sektorima Telekoma Srbija.

Na funkciji direktora Sektora za eksploataciju i održavanje mreže upravljao je projektima od značaja na nivou Telekoma Srbija, dok je kao direktor Sektora za multimedijalne usluge doprineo implementaciji najsavremenijih rešenja u toj oblasti. Sa pozicije direktora Sektora za zaštitu od fraud-a upravljao je, pored ostalog, razvojem i primenom poslovnih procedura zaštite za sve telekomunikacione usluge u portfelju Telekoma Srbija.

Učestvovao je na nekoliko važnih projekata Telekoma Srbija među kojima se izdvajaju: izgradnja međunarodne mreže Telekoma Srbija, uvođenje IPTV-a u Srbiji, izgradnja mreže za distribuciju TV signala, Satelitske stanice Prilike u Ivanjici i mnogi drugi.
Od 2016. godine prelazi na poziciju Service Fraud menadžera u kompaniji Telenor Srbija.

Bogato iskustvo u rukovođenju, uz poznavanje trendova telekomunikacija kao i razumevanje regionalnog tržišta decembra 2019. godine kandidovalo ga je na poziciju Specijalnog savetnika izvršnog direktora u kompaniji MTEL. Od 27. novembra 2023. godine je imenovan za Izvršnog direktora kompanije MTEL.

Govori engleski i ruski jezik.

Oženjen je i otac je dvoje dece.