Katarina Subotić

Izvršni direktor za prodaju

Rođena 1976. u Stokholmu, završila Ekonomski fakultet u Beogradu.

Sa više od 20 godina iskustva u telekomunikacijama, kroz različite liderske pozicije posvećena je strateškim ciljevima i kontinuiranom rastu i razvoju organizacije, sa snažnim fokusom na prodajne rezultate i korisničko iskustvo.

Odgovornosti u oblastima u kojima je pokazala značajne rezultate su CRM razvoj, Korisničko iskustvo, Sprečavanje odliva korisnika, Razvoj kanala prodaje i Prodajna strategija.

Od 2018. godine u Telekom Srbije značajnu ulogu ima u razvoju kablovskog brenda „Supernova“ i MSAT usluge, odgovorna je za ključne strateške projekte i kreiranje korporativne kulture i razvoja kompanije.