Održivo poslovanje

Već više godina razvijamo odnose sa zajednicom koji se ne oslanjaju isključivo na telekomunikacionu strukturu. Mreža dobrih društvenih inicijativa koje pokrećemo i podržavamo jača poverenje između naših zaposlenih, akcionara, partnera i društva u celini. Na taj način, nastojimo da deo našeg poslovnog uspeha podelimo sa zajednicom i tako doprinesemo uspostavljanju boljeg društva za sve njegove članove kroz organizovane društveno odgovorne aktivnosti.

Životna sredina

Kompanije iz Telekom Srbija Grupe na sistemski način se odnose prema problemima životne sredine. Optimalno i efikasno korišćenje energije, goriva i prirodnih resursa, investicije u obnovljive izvore energije, primena tehnologija orijentisanih ka životnoj sredini, hijerarhijski zasnovano upravljanje otpadom, sprečavanje, kontrola i smanjenje zagađenja životne sredine i na kraju, ali ne i manje važno, podizanje svesti o značaju odgovornog i održivog poslovanja, deo su razvojne strategije i poslovnih odluka Kompanije.

ZZ

ivotna sredina

Kompanije iz Telekom Srbija Grupe na sistemski način se odnose prema problemima životne sredine. Optimalno i efikasno korišćenje energije, goriva i prirodnih resursa, investicije u obnovljive izvore energije, primena tehnologija orijentisanih ka životnoj sredini, hijerarhijski zasnovano upravljanje otpadom, sprečavanje, kontrola i smanjenje zagađenja životne sredine i na kraju, ali ne i manje važno, podizanje svesti o značaju odgovornog i održivog poslovanja, deo su razvojne strategije i poslovnih odluka Kompanije.

Telekom Srbija preduzima
aktivnosti koje obuhvataju:

Sertifikacija ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom

Sprečavanje, kontrola i smanjenje zagađenja životne sredine

Investiranje u
"Zelenu energiju“

Tehnološke inovacije u cilju smanjenja uticaja na klimatske promene

Očuvanje ravnoteže između biodiverziteta i ekosistema

Sertifikacija ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom

Sprečavanje, kontrola i smanjenje zagađenja životne sredine

Investiranje u "Zelenu energiju“

Tehnološke inovacije u cilju smanjenja uticaja na klimatske promene

Očuvanje ravnoteže između
biodiverziteta i ekosistema

Društvena odgovornost

Telekom Srbija Grupa u segmentu društvene odgovornosti izražava sposobnost kompanija da ispune svoje obaveze u okviru programa podrške zajednici i programa društvene jednakosti zaposlenih i spoljnih zainteresovanih strana. Kompanija Telekom Srbija potpisnica je Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i odgovorna je i posvećena izvršavanju svojih obaveza u pogledu pružanja kontinuiranog doprinosa postizanju ciljeva održivog razvoja, a naročito Agendi 2030. Kompanija planira i sprovodi svoje aktivnosti u celini imajući u vidu značaj sopstvenog uticaja na društvo i životnu sredinu.

D

ruštvena odgovornost

Telekom Srbija Grupa u segmentu društvene odgovornosti izražava sposobnost kompanija da ispune svoje obaveze u okviru programa podrške zajednici i programa društvene jednakosti zaposlenih i spoljnih zainteresovanih strana. Kompanija Telekom Srbija potpisnica je Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i odgovorna je i posvećena izvršavanju svojih obaveza u pogledu pružanja kontinuiranog doprinosa postizanju ciljeva održivog razvoja, a naročito Agendi 2030. Kompanija planira i sprovodi svoje aktivnosti u celini imajući u vidu značaj sopstvenog uticaja na društvo i životnu sredinu.

Ovo su neka od značajnih dostignuća Telekom Srbija Grupe vezana za ciljeve Globalnog dogovora UN:

Održiva i otporna infrastruktura, sa fokusom na pružanje priuštivog i jednakog pristupa za sve do sada je bila obezbeđena zahvaljujući činjenici da su optički kablovi instalirani za potrebe 1,030,000 domaćinstava – položeno je ukupno 31.090 km kablova i oko 1.6 miliona km optičkih vlakana.

Do 2030. godine, značajno će biti smanjena proizvodnja otpada kroz prevenciju, redukciju, reciklažu i ponovnu upotrebu.

Jednake mogućnosti za zaposlenje i izbalansirana zastupljenost oba pola u ukupnom broju zaposlenih i poslovodstvu.

Telekom Srbija je već tradicionalno aktivni član brojnih međunarodnih i domaćih organizacija i namerava da nastavi sa ovakvom praksom.

Održiva i otporna infrastruktura, sa fokusom na pružanje priuštivog i jednakog pristupa za sve do sada je bila obezbeđena zahvaljujući činjenici da su optički kablovi instalirani za potrebe 1,030,000 domaćinstava – položeno je ukupno 31.090 km kablova i oko 1.6 miliona km optičkih vlakana.

Do 2030. godine, značajno će biti smanjena proizvodnja otpada kroz prevenciju, redukciju, reciklažu i ponovnu upotrebu.

Jednake mogućnosti za zaposlenje i izbalansirana zastupljenost oba pola u ukupnom broju zaposlenih i poslovodstvu.

Telekom Srbija je već tradicionalno aktivni član brojnih međunarodnih i domaćih organizacija i namerava da nastavi sa ovakvom praksom.

Upravljanje

Kada govorimo o UPRAVLJANJU u Telekom Srbija Grupi, mislimo na strukture i procese unutar kompanija dizajnirane s ciljem da osiguraju odgovornost, transparentnost, pravovremenu reakciju, vladavinu prava, stabilnost, jednakost i inkluziju, osnažujuće i široko zasnovano učešće. Za nas, upravljanje predstavlja sve norme, vrednosti i pravila igre putem kojih se upravlja našim kompanijama, na način koji je transparentan, participativan, inkluzivan i odgovoran. Telekom Srbija Grupa je u svom radu implementirala zahteve ISO standarda. Naš cilj je da 2022. godine dobijemo sertifikaciju Sistema upravljanja zaštitom životne sredine standarda ISO 14001 i da dodamo ovaj standard svim ostalim standardima koje je Grupa već stekla.

U

pravljanje

Kada govorimo o UPRAVLJANJU u Telekom Srbija Grupi, mislimo na strukture i procese unutar kompanija dizajnirane s ciljem da osiguraju odgovornost, transparentnost, pravovremenu reakciju, vladavinu prava, stabilnost, jednakost i inkluziju, osnažujuće i široko zasnovano učešće. Za nas, upravljanje predstavlja sve norme, vrednosti i pravila igre putem kojih se upravlja našim kompanijama, na način koji je transparentan, participativan, inkluzivan i odgovoran. Telekom Srbija Grupa je u svom radu implementirala zahteve ISO standarda. Naš cilj je da 2022. godine dobijemo sertifikaciju Sistema upravljanja zaštitom životne sredine standarda ISO 14001 i da dodamo ovaj standard svim ostalim standardima koje je Grupa već stekla.

Sertifikat

Ovaj sertifikat važi za sledeće oblasti poslovanja:

  • Projektovanje, razvoj, primena,
  • Održavanje i pružanje IT/ICT usluga eksternim i internim korisnicima sa lokacija Direkcije za tehniku i strategiju i Direkcije za digital

Sertifikat br.: SRN3176

Datum izdavanja: 07.08.2023.

Datum isteka:  06.08.2024.

Datum inicijalne sertifikacije: 07.08.2015.

Ovim sertifikatom potvrđuje se da organizacija:
Telekom Srbija a.d. Beograd Takovska 2, 11000 Beograd,
Republika Srbija primenjuje i održava Sistem za upravljanje IT uslugama u domenu:

Sistema upravljanja uslugama koji podržava pružanje IT/ICT usluga eksternim i internim korisnicima na osnovu kataloga usluga “Telekoma Srbija” a.d. Beograd sa lokacija Direkcije za tehniku i strategiju i Direkcije za digital

Sertifikat br.: SRN3174

Datum izdavanja: 07.08.2023.

Datum isteka:  08.07.2024.

Datum inicijalne sertifikacije: 09.07.2021.

Preuzmite izvod iz utvrđene politike

Ovim sertifikatom potvrđuje se da organizacija: Telekom Srbija a.d. Beograd Takovska 2, 11000 Beograd, Republika Srbija primenjuje i održava Sistem upravljanja bezbednošću informacija u domenu: Projektovanja, razvoja, primene, održavanja i pružanja IT/ICT usluga eksternim i internim korisnicima sa lokacija Direkcije za tehniku i Direkciju za digital

Sertifikat br..: SRN3177

Datum izdavanja: 07.08.2023.

Datum isteka:                           19.07.2024.

Datum inicijalne sertifikacije: 20.07.2012.

 

Preuzmi izvod iz utvrđene politike  

This is to certify that organization: Telekom Srbija a.d. Beograd Takovska 2, 11000 Belgrade, Republic of Serbia has implemented and maintains an Privacy Information Management System within the scope of: Design, Development, Implementation, Maintenance and Provisioning of IT/ICT services for external and internal customers from the locations of Technical Division and Strategy and Digital Division

Certificate No.: SRN3178
Date of issue: 07.08.2023.
Expiry date:                          19.07.2024.
Inital Certficaton date: 20.07.2021.
 

Ovim sertifikatom se potvrđuje da organizacija: Telekom Srbija a.d. Beograd Takovska 2, 11000 Beograd, Republika Srbija primenjuje i održava Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja u domenu:

Održavanja i pružanja IT/ICT usluga eksternim i internim korisnicima sa lokacija Direkcije za IT podršku i ICT usluge, Direkcije za tehniku i strategiju i Direkcije za digital

Sertifikat br.: SRN3175

Datum izdavanja: 07.08.2023.

Datum isteka:  12.08.2024.

Datum inicijalne sertifikacije: 13.08.2018.

 

Preuzmite izvod iz utvrđene politike

Pružanje telekomunikacionih proizvoda i usluga za eksterne i interne korisnike.

Datum isteka: 2025.12.02.

Registracioni broj: 01-03110/22-11757

Sertifikovano od: 2019.12.05.

 

Preuzmite izvod iz utvrđene politike

Podaci o lokacijama koje su obuhvaćene ovim sertifikatom navedeni su u dodatku br. 06867/A globalnog sertifikacionog tela RoyalCert International Registrars, potvrđuju da je ocenjeno i utvrđeno da sistem upravljanja organizacije ispunjava uslove relevantnog standarda.

DIN EN ISO 14001:2015 Sistemi upravljanja životnom sredinom – uslovi (ISO 14001:2015)

Sertifikat br.: 06867/TEL14D

Datum inicijalne sertifikacije: 03.11.2022.

Datum izdavanja sertifikata: 03.11.2022.

Sertifikat važi do: 02.11.2025.

Datum revizije sertifikata: 03.11.2022/00

 

Preuzmite izvod iz utvrđene politike  

The certificate is valid for the following scope of operation:
  • Design, Development, Implementation,
  • Maintenance and Provisioning of IT/ICT services for external and internal customers from the locations of
  • IT support and ICT services Division and Strategy and digital Division
Date of Certificate Issue: 7th August 2021
Certificate Valid until: 6th August 2024
Certified with DAS since: 7th August 2015
Certificate Number: DAS95229207/1/Q