Mi smo Telekom Srbija grupa.

Mi smo Telekom Srbija grupa.

O Telekom Srbija grupi

Telekom Srbija grupa, sa sedištem u Srbiji i poslovanjem u čitavom regionu, jedan je od najvećih telekomunikacionih operatora u jugoistočnoj Evropi, sa skoro 11 miliona korisnika i godišnjim prihodom od 1,3 milijarde evra.

O Telekom Srbija grupi

Telekom Srbija grupa, sa sedištem u Srbiji i poslovanjem u čitavom regionu, jedan je od najvećih telekomunikacionih operatora u jugoistočnoj Evropi, sa skoro 11 miliona korisnika i godišnjim prihodom od 1,3 milijarde evra.

Mi smo jedan od najvećih telekomunikacionih operatora u jugoistočnoj Evropi

0 0 zemalja
SER, BIH, MNE, MK, AUT, CH, DE
M
Ukupan broj pretplatnika
0 M
Multimedijalni pretplatnici
0 K
Broj zaposlenih

* informacija za 2022

0 K
Business
users

Vodeća preduzeća na atraktivnim tržištima osnovne delatnosti

Telekom Srbija kao matična kompanija ima najveće učešće u Grupi (TSG), a sledeći su zavisno društvo Mtel Bosna i Hercegovina i Mtel Crna Gora

The companies of Telekom Srbija Group are taking measures for the protection of the ENVIRONMENT by adopting ecologically oriented technologies and methods aimed at reducing the negative impact on the environment. During their operation, the companies are taking care of aspects of environmental protection, such as rational energy consumption, prevention of waste, proper disposal of waste and its recycling. As part of its strategic goals for neutralizing emissions of harmful gases into the atmosphere and the use of green energy.

Telekom Srbija Group in the SOCIAL RESPONSIBILITY segment expresses the ability of the companies to fulfill their obligations in the programs of support for the community and programs of social equality for employees and external stakeholders. Telekom Srbija is a signatory of the UN Global Compact and responsibly and dedicatedly undertakes its obligation to continuously make a great contribution to the achievement of the goals of sustainable development, and especially the 2030 Agenda. The company plans and implements its activities in its entirety, bearing in mind the importance of its own impact on society and the environment.

Speaking of GOVERNANCE in Telekom Srbija Group, we refer to structures and processes within companies designed to ensure responsibility, transparency, timely reaction, rule of law, stability, equity and inclusion, empowering and widely based participation. Governance for us represents all the norms, values and rules of the game that our companies ares managed through, in the manner that is transparent, participative, inclusive and responsible. Telekom Srbija Group has implemented the ISO Standard requirements in its work. Our goal is obtaining of the ISO 14001 standard Environmental Management Systems ceritification in 2022. and adding this standard to all other stnadards group has already obtained.

Očuvanje okoline

Kompanije Telekom Srbija grupe sistematski pristupaju ekološkim izazovima. Optimalno i efikasno korišćenje energije, goriva i prirodnih resursa, ulaganja u obnovljive izvore energije, primena tehnologija orijentisanih ka očuvanju okoline, hijerarhija upravljanja otpadom, sprečavanje, kontrola i smanjenje zagađenja životne sredine, i na kraju, ali ne i najmanje bitno, podizanje svesti o značaju odgovornog i održivog poslovanja predstavljaju deo razvojne strategije i poslovnih odluka kompanije.

Socijalna pitanja

Telekom Srbija grupa u segmentu SOCIJALNE ODGOVORNOSTI demonstrira sposobnost kompanija da ispune svoje obaveze iz programa podrške zajednici i programa socijalne ravnopravnosti za zaposlene i za eksterne interesne grupe. Telekom Srbija je potpisnik Globalnog dogovora UN i odgovorno i posvećeno preuzima obavezu da kontinuirano daje značajan doprinos ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, a naročito Agende 2030. Kompanija u potpunosti planira i sprovodi svoje aktivnosti imajući u vidu značaj sopstvenog uticaja na društvo i životnu sredinu.

Upravljanje

Kada govorimo o UPRAVLJANJU u Telekom Srbija Grupi, mislimo na strukture i procese unutar kompanija dizajnirane s ciljem da osiguraju odgovornost, transparentnost, pravovremenu reakciju, vladavinu prava, stabilnost, jednakost i inkluziju, osnažujuće i široko zasnovano učešće. Za nas, upravljanje predstavlja sve norme, vrednosti i pravila igre putem kojih se upravlja našim kompanijama, na način koji je transparentan, participativan, inkluzivan i odgovoran. Telekom Srbija Grupa je u svom radu implementirala zahteve ISO standarda. Naš cilj je da 2022. godine dobijemo sertifikaciju Sistema upravljanja zaštitom životne sredine standarda ISO 14001 i da dodamo ovaj standard svim ostalim standardima koje je Grupa već stekla.

Vodeći provajder ekskluzivnog sadržaja

Telekom Srbija ima miks najgledanijeg sadržaja u regionu.

Produkcija sadržaja

Telekom Srbija je najveći proizvođač video i TV sadržaja u regionu sa međunarodnom ekspanzijom. Svetski provajder sadržaja drugim telekomunikacionim i striming platformama, poput Disney + (Indija), GloboPay (Brazil), Somos Next (SAD), Flix Lation (Portoriko), Pop TV, Brio kanal, Voyo (Slovenija), RTL i Play Premium (Hrvatska).

Ekskluzivna sportska prava

Ekskluzivni provajder sportskih prava za sve ostale telekomunikacione operatore u šest zemalja u regionu.

Premijer liga, UEFA, italijanska, španska, francuska fudbalska liga, ABA, NBA, NFL, Nacionalna fudbalska liga

TV produkcija

Visokokvalitetni sadržaji i ekskluzivni programi od vodećeg proizvođača sadržaja sa sopstvenom produkcijom TV kanala, ekskluzivnim informativnim kanalom i partnerstvom sa Euronews i Bloomberg.

TS Ventures Fond

TS Ventures Fond je 2021. godine osnovala kompanija Telekom Srbija, kao prvi korporativni Venture Capital Fond u ovom delu Evrope. Naš primarni cilj je podrška i ulaganje u tehnološka i poslovna rešenja, koja zbog svoje inovativnosti na tržištu mogu dovesti do brzih i značajnih transformacija.