Milosav Parezanović

Izvršni direktor za marketing i prodaju