Stefan Božić

Generalni direktor

Stefan Božić je rođen 1988. godine, diplomirao je na Fakultetu za poslovno-industrijski menadžment – Nikola Tesla u Beogradu.

Započeo je svoju profesionalnu karijeru u delatnosti telekomunikacija i, nakon deset godina iskustva u prodaji, marketingu i menadžmentu, imenovan je za izvršnog direktora MTEL Austria januara 2020.

Upravljao je projektima ulaska na tržišta Švajcarske i Nemačke i, kako se kompanija širila 2022. godine, imenovan je za izvršnog direktora kompanija MTEL Switzerland i MTEL Germany. Pored toga, unapređuje svoje znanje u oblasti finansijskog menadžmenta i liderstva, uzimajući učešće u brojnim konferencijama, panelima i seminarima u oblasti telekomunikacija.

Govori engleski jezik.